Vaxning

När vi vaxar våra kunders gods använder oss av :

Gleitmo 627 och Gleitmo 605 då dessa visat sig passa bra i vår produktion, och den uppfyller kundernas önskemål.