Betning

Vi använder oss av svavelsyra bet här i askersundsfabriken.

Dvs, vi tar bort zink, slaggprodukter, glödskal och ev fett/oljor mm.

Många kunder betar sina detaljer innan tex svetsjobb och omarbetning av sina produkter ,är det då en ren yta så gör det fräs eller svetsjobbet till en trevligare syssla, utan ”zinkfrossa” osv!