Askersund. 2018-04-06

GDPR – Hantering av person/företagsuppgifter.
Den 25e maj 2018 träder Eu:s nya förordning om behandling av personuppgifter ikraft.
Den innebär ökade krav på informationen om hur det går till.

Galfas integritetspolicy.
För att Galfa ab ska kunna administrera och hantera kund och faktureringsuppgifter behöver vi behandla personuppgifter utifrån denna integritetspolicy.

Vilka uppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?
I samband med att du som kund/beställare nyttjar våra tjänster behöver vi följande information från/om dig:

  • E-postadress
  • För och efternamn
  • Företagsnamn och dess org nummer
  • Adress,postnummer,ort & land
  • Telefon nummer / faxnummer
  • Betalningsinformation

Galfa ab kommer att behandla dina/era personuppgifter för att kunna fakturera , skicka brev, mail eller ringa/faxa er.

På vad grundar vi våran rätt att behandla era personuppgifter?
De behövs för framtida kontakt som kan vara av vikt för våran och/eller eran del.

Vem har tillgång till era personuppgifter/företagsinformation?
De personuppgifter/företagsuppgifter som lämnas till oss kommer att hanteras av oss , och lagras i datasystemet alt i utskriven form.Uppgifterna lagras på sådant vis att ingen obehörig får tillgång till uppgifterna. Uppgifterna kommer ej vidarebefodras, säljas, bytas eller delas med andra företag,organisationer eller privatpersoner utan ert samtycke. Endast behörig personal på Galfa ab som behöver behandla person/företagsuppgifterna för nämnda ändamål har tillgång till uppgifterna.

Galfa ab sparar era uppgifter till dess att samarbete/kontakt avslutas .
Därefter sparas de som längst under två år, om ni inte begär att de skall raderas tidigare (se era rättigheter nedan). Statistisk information som anonymiserats kan komma att sparas även därefter.

Dina rättigheter
Galfa ab – Askersund, org. Nr.556068-7807. Södra kyrkogårdsgatan 1. 69630 – Askersund är personuppgiftsansvarig för era uppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att de behandlas korrekt
och enligt lag.

Du har rätt till att: Skriva till oss och veta vilka uppgifter som finns om dig.- Få sådan information utan kostnad en gång per kalenderår. – Få ut uppgifterna i ett maskinläsbart format. Om du så vill är vi skylldiga att överföra era uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Du kan när som hellst begära att behandlingen av era uppgifter begränsas eller att vi skall radera dem. En begränsning eller radering kan innebära att vi inte kan fakturera/kontakta er.

Vi är även skylldiga att på er begäran rätta uppgifter som är felaktiga , ofullständiga eller missvisande. Om ni är missnöjda hur Galfa ab behandlar era uppgifter har ni rätt att anmäla detta till datainspektionen , tillsynsmyndighet för Galfa ab`s personuppgiftsbehandling.

Har ni frågor kring behandlingen av era uppgifter är ni välkomna att kontakta oss på info@galfa.se eller brevledes till adressen ovan.

Klas Stjernström . VD. Galfa ab-Askersund