Prishöjningar från 2020-04-01

Pga kraftigt ökade kostnader under 2019 tvingas vi nu att justera våra priser.

Våra kostnader för el , kemikalier och avtalslöner har stigit kraftigt. Vi byter baden oftare för att möta de ökade kvalitetskraven , vilket också drar med sig merkostnader.

Dagens miljökrav från de olika myndigheterna har stramats åt så att vi har arbetat ännu mer aktivt med vårat miljöarbete. Givetvis klarar vi att leva upp till alla krav , men det är också en kostsam process att utveckla detta.

2019 innebar en hel del investeringar för att kunna producera snabbare ut till er kunder. Utan att för den delen göra avkall på finish & kvalitet. Så vi tvingas därför att från den 1a april 2020 höja våra priser på mindebiteringar till…

Läs mer här »